VARMT VÄLKOMMEN TILL HÖRBY KBT  MOTTAGNING

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en vetenskapligt stödd terapiform för psykiska besvär som depression, ångest och fobier m fl.

Vad är KBT?

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en form av terapi som har visat sig vara särskilt effektiv för att behandla vanligt förekommande psykiska besvär såsom exempelvis depression, ångesttillstånd och stress. KBT går ut på att förändra tankar, känslor och beteenden.

Läs mer

TERAPIOMRÅDEN

Depression

Alla är vi ledsna och nere ibland. Men om man varit det ett längre tag så kan det handla om depression. Depression är en av vår tids folksjukdomar. Vänta inte med att söka hjälp om du känner dig nedstämd/deprimerad.  Det finns flera sätt att få vård och hjälp för ditt mående. KBT är den terapiform som oftast rekommenderas vid depression och ångest.

Utmattningssyndrom

Utmattningssyndrom har en stor inverkan på det dagliga livet. Utmattningssyndrom är följden av en långvarig kronisk stress som pågått under minst ett halvår utan tillräcklig återhämtning. KBT är en beprövad terapiform för att behandla utmattningsyndrom.

Stressreaktioner

Det är bra att söka hjälp tidigt om du har besvär som du tror är stressrelaterade. Stressreaktioner kan påverka både det fysiska och mentala välbefinnandet. Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en effektiv terapiform för att hantera stress och dess negativa effekter.

Ångest / Panikångest

Ångest är en stark oro eller rädsla som tydligt känns i kroppen. Ångest kan kännas på olika sätt för olika personer och vara olika stark. Om ångesten kommer snabbt och utan att du är förberedd kallas det för panikångest. KBT går ut på att lära sig förstå och hantera sin ångest. KBT är den terapiform som oftast rekommenderas vid depression och ångest.

Fobier

Ordet fobi betyder fruktan. Om du har en fobi betyder det att du känner rädsla, starkt obehag eller äckel inför en situation eller ett objekt. När en fobi styr din vardag och du undviker vissa situationer på grund av rädslan kan du behöva behandling. KBT har stark evidens för behandling av fobier.

Social fobi

Social fobi kan vara en begränsande ångeststörning som hindrar en från att delta i sociala situationer. Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en välbeprövad terapiform som kan hjälpa dig att hantera din sociala fobi. Genom att fokusera på tankemönster och beteendemönster kan KBT hjälpa till att minska rädslan och öka förmågan att hantera sociala situationer.

Generaliserat ångestsyndrom

Generaliserat ångestsyndrom förkortas GAD. GAD innebär en påtaglig och ständig förväntansångest och oro för allehanda problem som kan uppstå i livet (arbete, ekonomi,sjukdom, olyckor mm.). Oron förekommer oftast tillsammans medkognitiva/somatiska symtom t ex muskelspänningar, sömnproblem, rastlöshet mm. GAD kan behandlas med KBT och/eller läkemedel.

OCD eller Tvångssyndrom

OCD eller Tvångssyndrom är ett tillstånd som kännetecknas av upprepade ritualer eller tankar. Tvångssyndrom är en ångeststörning. Behandlingar med flest studier är KBT och SSRI-preparat.

Smärtproblem

Smärta kan vara både en sjukdom eller ett symtom. Långvarig smärta betraktas numera som en egen sjukdom. Smärta kan lätt ta över vardagen. Det är viktigt att flera yrkesgrupper samverkar för att den som är drabbad ska få bäst vård. Även om smärtans grundorsak väldigt sällan är psykisk så påverkas hjärnan, som bestämmer hur ont du ska ha, hela tiden av psykologiska faktorer. Långvarig smärta kan leda till psykisk ohälsa. KBT har många etablerade tekniker för att hantera smärta.

Sömnstörningar

Sömnstörningar kan ha en stor inverkan på det dagliga livet och den mentala hälsan. I KBT är behandlingen individualiserad utifrån just ditt sömnbehov och dygnsrytm.

Relationsproblem

Våra liv präglas av våra relationer. Det finns en mängd olika slags relationer och de ändras också under olika perioder i vårt liv. Våra relationer kan vara en källa till trygghet, värme och intimitet. De kan också orsaka oro, smärta eller sorg. Anledningen till att vilja samtala om sina relationer kan vara många. I en KBT kan du ensam eller som par/familj prata om dina upplevelser. Genom KBT hittar vi vilka verktyg du/ni behöver för att stärka dina konstruktiva relationer och bryta de beteendemönster som vidmakthåller relationsproblem.

KBT via Remiss Vårdval samt privat terapi och coachning.

PSYKOTERAPI ACKREDITERAD AV REGION SKÅNE
Du som bor i Skåne har rätt att själv välja vilken mottagning du vill gå till. Vårdval psykoterapi gäller för dig som är 16 år eller äldre.

Remiss
Jag är ackrediterad av Region Skåne för psykoterapi inom ramen för KBT, det som heter Vårdval Skåne Psykoterapi. Detta innebär att du kan få en remiss från din vårdcentral. Din läkare på den vårdcentral där du är listad gör en bedömning och utfärdar remiss.
Remissen skickas till:
Hörby KBT mottagning, Råbygatan 2b, 242 30 Hörby

Högkostnadsskydd
Högkostnadsskyddet gäller då och du betalar 200 kr per gång upp till 1300 kr varefter du har frikort.

Privat
Naturligtvis finns det också möjlighet att gå i behandling hos mig i privat KBT utanför vårdval psykoterapi genom Region Skåne. Kostnaden är då 1200  kronor per session.
Psykoterapistudenter är välkomna för egenterapi vid utbildning.

Coachande samtal
Du kan också boka coachande samtal om du behöver vägledning för att fatta beslut eller komma till insikt i en specifik fråga. Kanske behöver du bolla en fråga utifrån din yrkesroll eller så vill du hitta bättre fokus för att nå vissa mål i yrket, i ditt sportutövande ect.

HUR GÅR DET TILL?

1.
Våra första träffar kartlägger vi hur problemet/problemen ser ut och kommer överens om lämpligt behandlingsupplägg för just dina specifika behov. Vi sätter upp mål för vad som är önskvärt med vår terapikontakt.
2.
I en KBT-behandling ingår ofta en del information/undervisning om ditt specifika problem, att med hjälp av s k beteendeanalys förstå hur ditt problem fungerar och mycket konkret arbete med förändring både under våra samtal och framför allt mellan de gånger vi ses.
3.
Vi avslutar terapin med att utvärdera hur det var innan terapin och hur det är nu samt vad du behöver arbeta med för att inte eventuellt återfalla i gamla mönster.

SOCIONOM OCH PSYKOTERAPEUT

Michéle Olskims – Auktoriserad socionom & legitimerad psykoterapeut med KBT-inriktning

Jag som driver Hörby KBT mottagning heter Michèle Olskims och är auktoriserad socionom & legitimerad psykoterapeut med KBT-inriktning.

Jag har flera års erfarenhet av arbete med ångestbesvär, depressioner, stress/utmattning, livskriser och långvarig smärtproblematik mm. från såväl kommunal- & privat verksamhet som landstingsorganisation.

Jag har vidareutbildningar inom bl a mindfulness, motiverande samtal, ACT, djurassisterad terapi och missbruksvård. Hörby KBT mottagning satsar på kontinuerlig kompetensutveckling och fortbildning genom deltagande i workshops, kurser och psykoterapikonferenser. Arbetet grundar sig på aktuell forskning och evidensbaserade behandlingsmetoder.

Jag vänder mig också till företag och offentliga verksamheter som är i behov av konsultation, handledning och personalvård eller föreläsning.

Som föreläsare har jag varit anlitad av bl a Tandvårds högskolan i Malmö, Socialhögskolan Lunds Universitet och Västra Innerstadens stadsdelsförvaltning Malmö m.fl.

DJURBASERAD TERAPI

HÖRBY KBT MOTTAGNING ERBJUDER ÄVEN TJÄNSTER INOM DJURBASERAD TERAPI

Terapi- & skolhund

Föreställ dig ett läkemedel (utan biverkningar) som lindrar depressioner, ökar motivation till fysisk aktivitet och även förbättrar minnet. Ett läkemedel som stärker självförtroendet och ökar förmågan till socialt samspel och självständighet. Ett läkemedel som tröstar, motiverar och skänker glädje i svåra stunder.

Detta och mycket mer är effekter av den Terapi / Skol / Vårdhundskontakt som idag blir allt vanligare inom svensk vård och skola.

Hörby KBT mottagning arbetar sedan 2016 som diplomerat terapi- & skolhundsekipage. Vi levererar specialistkompetens och nya arbetsmetoder som ökar fysisk och psykisk hälsa samt välbefinnande för människor inom olika verksamheter såsom till exempel skola, motiverande insatser, äldreomsorg och psykoterapimottagning i Skåne. Utbildade hundteam arbetar enligt Socialstyrelsens riktlinjer gällande hund i vård och omsorg och har innan diplomering och examen genomgått såväl lämplighetstester som specialutbildning.

Hörby KBT mottagnings terapi- & skolhundsekipage är medlemmar i SVTH, Skandinaviska vård- och terapihundsföreningen.

Hästunderstödda insatser, HUI

Hästar har funnits vid människans sida i över 6000 år och används sedan några decennier tillbaka inom humanvården i form av hästunderstödd terapi.

Hästunderstödda insatser, HUI, är den term som används övergripande i Sverige. HUI omfattar terapeutiska, lärande och hälsofrämjande aktiviteter medhästen och dess miljö som resurs. Insatserna riktar sig till personer i behov av stöd i sin livssituation och används inom hälso- och sjukvård, psykosocialt arbete och skola.

Hästunderstödd terapi, HUT, ingår i ovan nämnda som en undergrupp och används inom psykosocialt behandlingsarbete och psykoterapi vid psykisk ohälsa och som habilitering och rehabilitering för personer med fysisk och/eller kognitiv funktionsnedsättning.

Arbete med hästunderstödda insatser kräver både utbildning inom en terapeutisk/pedagogisk profession och kunskap inom hästhantering och hästvälfärd samt en tilläggskompetens i hästunderstödda insatser. Michèle Olskims är full medlem i OHI, Organisationen för Hästunderstödda Insatser.

Hörby KBT mottagning erbjuder HUI samt HUT med erfarna trygga hästar i en säker miljö.

KONTAKT OCH BOKA TID

Eftersom jag oftast sitter upptagen i samtal eller handledning är det snabbaste att få kontakt via e-post eller sms.

Besök
Hörby KBT mottagning har sina lokaler centralt i Hörby strax vid Gamla torg. Det finns goda parkeringsmöjligheter på torget och gatorna runt omkring.

Hörby KBT mottagning
Råbygatan 2b
242 30 Hörby
Telefon
Lämna gärna ett meddelande
0735 45 61 44
Epost
Ta kontakt via mail
michele@horbykbtmottagning.se